Cztery rodzaje badań ilościowych

Nie jest żadną tajemnicą, że pośród badań społecznych od dawien dawna dominują badania ilościowe, choć pewnie wielu się z tym nie zgodzi i powie, że numerem jeden są tu badania jakościowe. Nie jest to prawda, choć akurat nie chcemy się tutaj skupiać nad przewagą jednych nad drugimi i odwrotnie. W całości pochylmy się niżej nad badaniami ilościowymi, a w zasadzie ich rodzajami, bo wyróżniamy tutaj badania CATI, CAPI, CAWI i PAPI. Jako że takie nazewnictwo większości nic nie mówi, wyjaśnijmy sobie kolejno każde z nich z osobna.

CATI

CATI z angielskiego znaczy Computer – Assisted Telephone Interviewing. Jak więc nie trudno się domyślić jest to badanie, do którego wykorzystuje się komputer. To oczywiście prawda, choć nie do końca, ponieważ jest to wywiad telefoniczny, który przeprowadza się z wykorzystaniem do tego właśnie komputera. Ankieter telefonicznie odczytuje tu badanemu pytania, a następnie zasugerowane przez niego odpowiedzi zaznacza w komputerowym formularzu.

CAPI

CAPI to skrót z Computer Assisted Personal Interview. Jak więc doskonale widzimy także i tutaj mamy do czynienia z komputerem. W tym przypadku jednak żadne łącze telefoniczne nie jest potrzebne, ponieważ wywiad ankietera z badanym przeprowadzany jest z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, do których zaliczamy laptopy, tablety czy palmtopy. Tak jak i przy badaniach CATI zapisuje on wyniki badania w dostępnych w urządzeniu mobilnym kwestionariuszu.

CAWI

Computer – Assisted Web Interviewing, a więc CAWI to coraz popularniejsza metoda przeprowadzania badań ilościowych (http://grupabst.pl/). Wszystko dlatego, że polega ona na pobraniu pytań do kwestionariusza ze strony internetowej, a więc można to zrobić z każdego miejsca na ziemi z dostępem do sieci. Badany natomiast może odpowiadać na te pytania osobiście bądź z pomocą ankietera, choć żaden błąd nie jest tutaj możliwy, a inteligentny system pilnuje, aby udzielono pytań na wszystkie dostępne w kwestionariuszu pytania.

PAPI

PAPI to skrót od Paper nad Pencil Interview. Są to akurat badania inne niż wszystkie pozostałe, gdzie ankieter nie ma komputera, a posługuje się jedynie kwestionariuszem papierowym. Możemy w związku z tym powiedzieć, że jest to badanie, które wymusza bezpośredni kontakt ankietera z badanym, co może być też swego rodzaju utrudnieniem oraz przyczynić się do zwiększenia jego kosztów. Także i czas jego przeprowadzenia, przynajmniej jeśli chcemy wziąć pod uwagę ściśle wyselekcjonowaną grupę, będzie wówczas dłuższy. Wydaje się, że w dobie XXI wieku znacznie efektywniejsze są trzy pierwsze metody.

2 thoughts on “Cztery rodzaje badań ilościowych

  1. Rzeczywiście te trzy metody badań z wykorzystaniem komputerów są lepsze.

  2. Sama nie wiem. Ja na przykład lubię widzieć osobę, z którą rozmawiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *