Rodzaje badań jakościowych

Metody badawcze możemy podzielić na badania jakościowe oraz ilościowe. Te drugie odpowiadają przede wszystkim na pytanie “ile?”, a więc choćby ilu odbiorców zna naszą markę. Zupełnym ich przeciwieństwem są badania jakościowe, którym postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej. Te z kolei odpowiadają na pytanie “jak?” oraz “dlaczego?”, a więc na przykład, dlaczego klienci nabywają dany produkt. Badania jakościowe pozwalają więc sprawdzić zachowania potencjalnych klientów i reguły ich działań. Jakie w związku z tym rodzaje badań jakościowych tutaj wyróżniamy?

IDI

Jest to nic innego jak pogłębiony wywiad indywidualny, a więc wywiad bezpośredni z danym klientem często określany też jako badanie PAPI. Ankieter podczas rozmowy z respondentem zadaje mu ciąg pytań, dzięki którym stara się uzyskać interesujące go informacje. Jako że wywiad taki trwa dłużej niż wywiady ankietowe, pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

FGI

W odróżnieniu od badania PAPI ten rodzaj badania jakościowego to wywiad grupowy przeprowadzany z kilkoma lub kilkunastoma osobami jednocześnie. Wywiad z grupą licząca zazwyczaj od sześciu do dwunastu osób przeprowadzany jest wówczas według wcześniej przyjętego scenariusza. Ten rodzaj badania ma zastosowanie przede wszystkim dla badań wizerunku marki, zachowań klientów, a także skuteczności akcji reklamowej.

Desk Research

Ta metoda polega na badaniu dokumentów, które mogą posłużyć analizie rynku. Do takich dokumentów zaliczyć możemy strony www czy materiały archiwalne.

Poza tymi metodami badawczymi stosowanymi przy badaniach jakościowych wyróżnić możemy jeszcze eksperyment czy obserwację, ale te wykorzystuje się o wiele rzadziej od powyższych. Największą popularnością cieszą się badania IDI i FGI, co nie dziwi, bo akurat są one najefektywniejsze. Szczególnie wywiady indywidualne, kiedy to respondent nie ma powodu kłamać i udziela odpowiedzi zgodnych z sumieniem. Przy wywiadach grupowych może on sugerować się opiniami innych, dlatego też wiele zależy też od samego ankietera, który przeprowadza badanie FGI. Jego doświadczenie jest akurat bezcenne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *